Kosten

Bokspsychotherapie vanuit In2Box wordt aangeboden aan particulieren en aan bedrijven ten behoeve van individuele werknemers, waarbij de kosten particulier of door het bedrijf worden vergoed (onverzekerde zorg). Dit kunnen we momenteel direct aanbieden zonder wachtlijst.

Wil je aan de slag met Bokspsychotherapie, dan bieden we daarvoor de onderstaande opties. Alle genoemde prijzen zijn voor sessies van 1 uur exclusief 21% btw.

Pakket 1: Behandeling kort € 1525

Vijf sessies van 1 uur, intake, rapportage en verslaglegging.
Behandeling richt zich op het doorbreken van negatieve gedragspatronen en inslijten van alternatieve gedragingen.

Pakket 2: Behandeling lang € 2850

Tien sessies van 1 uur, intake, rapportage en verslaglegging.
Wanneer er sprake is van meer complexe problematiek, is een intensiever traject nodig. Hierbij is een combinatie van Bokspsychotherapie en psychotherapie (eventueel met EMDR) mogelijk.

Pakket Op maat

Een pakket kan in overleg op maat worden vastgesteld. Alle pakketten zijn uit te breiden met losse sessies van 1 uur ad € 265 (excl. 21% btw).


Behandelingen vanuit verzekerde zorg

Helaas hebben we voor nieuwe, langere trajecten voor Bokspsychotherapie vanuit verzekerde zorg (dat loopt via Compass zorg) op dit moment een (lange) wachtlijst.

Wil je in aanmerking komen voor een korter lopend bokspsychotherapie-traject waarbij de kosten worden vergoed door de zorgverzekering, dan kun je je aanmelden via www.1np.nl  Zandspoor Zeist en dan klikken op Masja Otter/Compass zorg. Je komt dan op een wachtlijst op volgorde van inschrijving. Zodra er plek is voor Bokspsychotherapie, krijg je van een oproep vanuit de wachtlijst. Het gaat dan om een kort traject of een traject naast een bestaande behandeling.

Vergoeding verzekerde zorg
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling van de psycholoog/psychotherapeut dien je een verwijzing te hebben van de huisarts of specialist met vermoede DSM V diagnose (bijvoorbeeld depressie of angststoornis). In het geval van verzekerde zorg, komt het tarief voor de behandeling van de psycholoog (circa EUR 145 per uur) voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking, maar dat is mede afhankelijk van de manier waarop jij verzekerd bent. De kosten voor de bokstrainer (€ 85 per sessie) worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekering. Het is goed om vooraf uit te zoeken bij de eigen verzekering wat je in dit geval vergoed krijgt.