Bokspsychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen

Heb je last van hardnekkige gedragspatronen en vervelende gevoelens die ervoor zorgen dat ze jouw leven in de war schoppen? Voel jij je mislukt, onzeker, angstig en/of boos? En lukt het jou niet om deze vervelende gevoelens los te laten en te veranderen? Dan is Bokspsychotherapie een geschikte behandeling om deze hardnekkige patronen en overtuigingen die vaak al in de vroege kindertijd gevormd zijn te doorbreken.

Negatieve ‘schema’s'

In de psychologie worden opvattingen, emoties en houdingen over jezelf en de wereld om je heen ook wel 'schema's' genoemd. Deze schema's zorgen ervoor dat jij gebeurtenissen op een bepaalde manier interpreteert en er betekenis aan geeft. Dit beïnvloedt de manier waarop jij in het leven staat, hoe jij je voelt en gedraagt. Zie het als een soort ‘kompas’. In bepaalde situaties worden (kinderlijke) gevoelens en patronen (jouw schema’s), onbewust steeds weer opgeroepen. Jouw opvoeding is vaak van invloed op het ontstaan van deze negatieve ‘schema’s’ zoals emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid. Ze zijn ontstaan in de kindertijd doordat er te weinig tegemoet werd gekomen aan de basisbehoeften van een kind om te kunnen groeien tot een gezonde volwassene:

  • Een veilige band met andere mensen hebben.
  • Duidelijke grenzen en leiding krijgen.
  • Eigen keuzes maken en onafhankelijk mogen zijn.
  • Spontaniteit en plezier kunnen uiten.
  • Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten.

Het ontbreken van invulling geven aan deze basisbehoeften kan op latere leeftijd tot problemen leiden en ervoor zorgen dat je vastloopt.

Hardnekkige patronen aanpakken

Deze vorm van Bokspsychotherapie met behulp van schematherapie richt zich op (disfunctionele) schema’s. Deze schadelijke emotionele overtuigingen liggen aan de basis van hardnekkige diepliggende patronen. Ze beïnvloeden emoties, cognities, herinneringen, waarnemingen, gedrag, interpersoonlijk gedrag. En veroorzaken een breed in alle levensgebieden doordringend patroon. En veroorzaken psychische klachten en schadelijk gedrag.

Hoe werkt het?

Bokspsychotherapie gericht op schema's helpt om hardnekkige patronen, gedrag en vervelende emoties die in de kindertijd zijn ontstaan te herkennen en aan te pakken.

Samen ontdekken, leren en werken we vanuit vastgeroeste overtuigingen die jou belemmeren in je leven. We doen dit onder andere door in beweging te komen met technieken vanuit de bokssport. Tijdens deze training spiegelt de psychotherapeut continu wat er gebeurt en vraagt en prikt door. Vanuit actie en reactie wordt zo meer aandacht geschonken aan het vervullen van de betreffende basisbehoeften. Op deze manier wordt op effectieve manier afscheid genomen van oude, negatieve schema’s en deuren geopend voor nieuwe positievere schema’s. En krijg je meer controle over je emoties, je gedachten en handelen, het zogenoemde rescripten.