Bokspsychotherapie blijkt in de praktijk vooral effectief in een individueel traject bij mensen met een post traumatische stress stoornis (PTSS). Mensen met PTSS kunnen op verschillende manieren reageren op het moment dat hen iets triggert en herinnert aan een traumatische ervaring. Ze kunnen bevriezen, vluchten of vechten. Tijdens therapie vindt vaak bevriezing plaats als iemand een beeld van vroeger oproept en zich bewust wordt van waar dat in het lichaam wordt gevoeld. Daar waar je bevroren bent, heeft je brein de emotie niet kunnen bevatten en wordt het overlevingsmechanisme direct geactiveerd. Dan vindt er geen verwerking plaats. Door te boksen bevrijd je je daaruit. Dan gaat het stromen en word je verdrietig of angstig en komen emoties los.

Link met EMDR

Masja Otter: “Tijdens bokspsychotherapie passen we een vergelijkbare therapie toe als bij EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Herinneringen aan schokkende gebeurtenissen, uiten zich bij mensen met PTSS bijvoorbeeld in schrik- en vermijdingsreacties, herbelevingen, flashbacks, nachtmerries of enorme woedeaanvallen. Tijdens de sessies vraag ik de persoon te vertellen over of terug te denken aan een specifieke gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Of ik laat een bepaald geluid horen of simuleer een situatie die de stressreactie oproept, bijvoorbeeld door vlak achter iemand te gaan staan of die persoon in een hoek te drukken. Via de combinatie van het terughalen van de gebeurtenis of de trigger, met de afleidende stimulus en herhalende links-rechtse (bilaterale) boksbewegingen die iemand met zijn ogen volgt (werkgeheugen belasting in EMDR termen), brengen we een proces op gang dat bijdraagt aan het verwerkingsproces. Na elke set bespreken we welke gedachten en reacties naar boven komen. Ik betrek Eugène ook in het gesprek om aan te geven welke reacties hij bij iemand waarneemt.”

Link met boksen

Eugene Sedney: "Boksen draait om zelfbeheersing en controle en dat is juist wat ik mensen die bij mij komen trainen, wil leren. Natuurlijk kan boksen ook worden ingezet als uitlaatklep voor woede en frustratie en dat werkt vaak ook heel doeltreffend. Dat doen we dan met bokspads of we gebruiken de bokszak. Ik haal veel informatie uit de manier waarop iemand beweegt, kijkt, stoot en reageert. Via de gesprekken tussendoor proberen we boven water te krijgen hoeveel frustratie en woede een bepaalde herinnering oproept. Daarmee werken we steeds verder toe naar het op een beheerste manier afreageren van woede of een andere emotie tot een moment waarop iemand dit volledig onder controle heeft. Samen met Masja hebben we een passende methode ontwikkeld om mensen met PTSS deskunidg te begeleiden. Daarbij vullen we elkaar goed aan, ieder vanuit onze eigen expertise.”

Lees meer over Bokspsychotherapie bij PTSS: