Hier vind je de Algemene voorwaarden van In2Box. Het gaat om de afspraken waarin onder andere de algemene rechten en plichten van klanten van In2Box staan. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van In2Box.

 • De directie van In2Box is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in of rond onze locaties.
 • U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico's met zich meebrengt.
 • Bezoekers van In2Box en deelnemers aan Bokspsychotherapie-sessies en trainingen voor professionals betreden de locatie van In2Box uitsluitend voor eigen risico. De schade ten gevolge van enig letsel en/of ongeval van welke aard of oorzaak ook tijdens het gebruik van de boksfaciliteiten zal volledig door hem/haar zelf worden gedragen.
 • In2Box is niet aansprakelijk voor de in ruimte van In2Box/Boksschool Sedney kwijtgeraakte of beschadigde kleding en/of voorwerpen.
 • Bezoekers van en deelnemers aan trainingen bij In2Box vrijwaren In2Box en/of diens medewerkers tegen aanspraken van derden met betrekking tot bovengenoemde punten of Bokspsychotherapie-sessie.
 • Door het aangaan met een overeenkomst met In2Box wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten. Zie ook ons privacystatement.

Trainingen

 • Trainingen voor professionals vinden doorgang bij een minimale deelname van twaalf personen. Als een training door In2Box wordt geannuleerd, wordt inschrijving in overleg overgeschreven naar een andere datum. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt het betaalde bedrag teruggestort.
 • Bij annulering van de training door overmacht (zoals ziekte van de trainers) door In2Box, wordt in overleg gezocht naar een andere datum om de training in te halen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige bedrag geretourneerd.
 • Annuleren voor de training is kosteloos mogelijk tot twee weken voor aanvang van de training. Voor annulering van de training binnen twee weken voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht, bij annulering binnen 1 week 100%. Tenzij er sprake is van overmacht, dit wordt onderling overlegd. In alle gevallen wordt gezocht naar een passende oplossing en deelname van de training op een andere datum.
 • Bij alle gevallen en/of situaties, is het Nederlands Recht van toepassing.
 • In2Box is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel wb geregistreerd onder KvK nummer 83344977